Dit doen wij

 

ddw

    

Stichting Handen voor Handen benadert zorg- en welzijnsorganisaties om workshops hand-massage voor medewerkers en vrijwilligers te promoten en faciliteren, zodat zij handmassage bij cliënten kunnen uitvoeren. De workshops vinden onder deskundige begeleiding plaats in de vertrouwde omgeving van de zorginstellingen in Regio de Liemers. Studenten van de MBO opleiding Zorg & Welzijn Rijn IJssel worden geselecteerd om dit best practice project uit te mogen voeren. Zij hebben in praktijk en theorie geleerd hoe je verantwoord handmassage toepast en delen deze kennis graag met de deelnemers.

Omdat stichting Handen voor Handen geen winstoogmerk heeft, zijn sponsorgelden nodig om o.a. materialen aan te schaffen die nodig zijn om de workshops uit te kunnen voeren.

Mocht u interesse hebben de stichting financieel te steunen, kijk dan voor meer informatie on-der het kopje ‘steunen’ of ‘contact’.