Donatie

Wilt u de stichting Handen voor Handen financieel steunen, dan kan dit door een door u gekozen bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van:

de stichting Handen voor Handen
t.n.v. de  
penningmeester W.J.A. van Beek-Buitenhuis,
Rekeningnummer NL 68 RABO 03448670 05

Wij zijn u hier zeer erkentelijk voor!

hand